Tarieven

De tarieven per 1 augustus 2021 zijn:

 • Intakegesprek (55 minuten): gratis
 • Cliëntsessies (55 minuten): € 90,00
 • Oudergesprek (55 minuten): € 90,00
 • Observatie op school (1,5 uur): € 135,00
 • Gesprek met de leerkracht en/of IB-er (0,5 uur): € 45,00
 • Verslag observatie: € 100,00

Na elke sessie ontvangt u per whatsapp een betaalverzoek. Maandelijks ontvangt u een nota met overzicht van sessies en betalingen. De nota kunt u digitaal indienen bij uw zorgverzekeraar.
Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch (of via voicemail of app) worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn en vergeten afspraken worden in rekening gebracht.

Vergoedingen

Grobbels is aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en de Koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hierdoor worden de sessies door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Op zorgwijzer staat welke verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer u duidelijkheid wilt over het bedrag dat u vergoed krijgt, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Registratiegegevens t.b.v. vergoedingsaanvragen:

 • AGB-code zorgverlener: 90105835
 • AGB-code praktijk:          90065094
 • VIT-registratienummer:   603.18.A
 • RBCZ licentienummer:   180744R
 • prestatiecode:                 24504 (overige psychosociale therapie)
    • uitzondering: voor Zorg en Zekerheid moet Integratieve Kindertherapie op de nota vermeld worden.

Voor zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gelden de volgende voorwaarden voor vergoeding: vergoedingen Zorg en Zekerheid. Op de nota moet Integratieve Kindertherapie vermeld worden.

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden, laat het mij dan weten, dan zoeken we naar een oplossing. U kunt bijvoorbeeld coulance aanvragen bij uw zorgverzekeraar. De VIT heeft een voorbeeldbrief opgesteld.

Daarnaast kunt u deze therapie aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte. Binnen een PGB(Persoons Gebonden Budget) kan ook begeleiding gegeven worden.

Klacht?

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van uzelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het Klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Mijn inschrijving in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (licentienr. 180744R) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Praktische zaken

 • De oudergesprekken en sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte in Noordwijkerhout, Dorpsstraat 10.
 • Voor aanvang van de therapie dienen beide gezaghebbende ouders een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt.
 • Tijdens de intake en oudergesprekken is het wenselijk dat beide ouders/verzorgers aanwezig zijn.
 • Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid in de buurt aanwezig (Parkeergarage Victoriberg, Landbouwplein).

Ik ben te bereiken op telefoon: 06-12176691 of per mail: info@grobbels.nl

Op Facebook post ik regelmatig tips en interessante artikelen of boeken: Grobbels op Facebook

VIT en RBCZ