aanpakAls u denkt dat uw kind baat kan hebben bij coaching of therapie, kunt u mij bellen of mailen. Vervolgens ontvangt u een intakevragenlijst. Aan de hand van de vragenlijst voer ik een intakegesprek met beide ouders. We bespreken het probleem en de wensen van u en uw kind. Jullie kind is hierbij niet aanwezig.

Daarna plannen we vijf sessies met uw kind in. Uw kind en ik praten en spelen met elkaar, zodat uw kind zich spelenderwijs gelukkiger voelt en uw kind met op hem of haar afgestemde tips, weer verder kan. De kindsessies zijn vertrouwelijk. Ik vertel jullie alleen waar jullie kind mij toestemming voor geeft.

Na vijf sessies houd ik met u een gesprek, aan de hand waarvan we bepalen of er nog verdere sessies met uw kind gewenst zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden en de ontwikkeling die jullie kind heeft doorgemaakt, bepalen we of het traject afgerond kan worden of dat er nog meer nodig is.

Na afloop van het traject vraag ik u een evaluatieformulier in te vullen.

Kosten

Ik werk samen met